среда, 28 августа 2019 г.

Огляд методичної літератури


 Посібник висвітлює особливості організації педагогічного процесу в групі продовженого дня (початкова школа). Матеріал подано за блок-схемами: «Самопідготовка — обов’язкове заняття у групі продовженого дня», «Організація дозвілля молодших школярів», «Використання здоров’язбережувальних технологій у групі продовженого дня», «Виховна робота як засіб формування світогляду учнів початкових класів».До уваги вихователів ГПД пропонуються методичні та дидактичні матеріали з цих тем.Для практичного використання у роботі вихователями груп продовженого дня.Посібник висвітлює особливості виховної роботи з молодшими школярами у групі подовженого дня. До уваги вихователів ГПД пропонуються методичні рекомендації щодо організації та проведення виховних заходів. Наводяться приклади розробок виховних годин, бесід, вікторин, КВК, сценаріїв свят, які охоплюють різні напрями виховної роботи (моральне, естетичне, трудове та інші форми виховання).Посібник призначений для вихователів груп подовженого дня, методистів, студентів педагогічних навчальних закладів.Посібник містить зразки оформлення документації, методичні рекомендації щодо планування й організації роботи ГПД у початковій школі, орієнтовне календарно-тематичне планування на рік, практичні розробки виховних заходів різноманітної тематики, матеріали з фізкультурно-оздоровчої роботи, дидактичний матеріал.

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування роботи ГПД (за тематичними тижнями, на весь навчальний рік) та практичні розробки різноманітних виховних та оздоровчо-фізкультурних заходів для учнів початкової школи.

Посібник містить добірку дидактичних, рухливих, народних, інтелектуальних та інших ігор, завдяки яким вихователь групи продовженого дня зможе без зайвих зусиль організувати дозвілля своїх вихованців, незважаючи на погодні умови та наявність у школі певного навчального обладнання.
Проведення запропонованих ігор сприятиме розвитку мовлення, мислення, уваги школярів, удосконаленню їх рухових якостей, вихованню колективізму, згуртуванню дитячого колективу.
Для вихователів групи продовженого дня.

Аналіз роботи ММО вихователів за 2018-2019 н,р,


Аналіз роботи МО вихователів ГПД.
Основною метою діяльності МО було визначено:
залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності,
           розвиток творчої ініціативи педагогів,
           виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.
Завдання, які ставили перед собою вихователі;
         1. Виховувати в учнів стійкі мотиви учбової діяльності; навички культури розумової праці; самоорганізації та самоконтролю; якостей особистості, чесності працелюбства, вимогливості до себе, самостійності.
        2. Налагоджувати спортивно-оздоровчу роботу, укріплення здоров’я, нормальний розвиток учнів, прививання інтересу і звички до ігор на свіжому повітрі.
       3. Працювати над вихованням любові до рідного краю, свого народу, його звичаїв і традицій, бережливого ставлення до навколишнього середовища.
      4. Використовувати у роботі різні види ігрової діяльності школярів.
      5. Регулярно проводити огляд новинок, методичної та художньої літератури, періодичних видань.
      6. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
    В процесі роботи було проведено 3 засідання МО, на яких обговорено питання згідно тематики. Вихователі ГПД активно брали участь у проведенні методичних об’єднань. План роботи методичного об’єднання вихователів на 2018-2019 н.р. виконано. У своїй роботі вихователі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів , формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.
Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів груп продовженого дня за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень організації навчально – виховного процесу в групі продовженого дня, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.
      Свою діяльність вихователі спрямували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів організації навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між вихователем та учнем Вся система виховних заходів спрямовується на формування духовності, виховання учнів як громадянина, патріота своєї землі.

Для підвищення рівня ефективності виховного процесу вихователі ГПД широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх колег, педагогів міста. Кожен вихователь брав участь у роботі методичного об’єднання: готували доповіді, реферати, проводили відкриті виховні заходи. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти вихователів. Перед кожним з педагогів ставилась задача – не просто працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися досвідом своєї праці.
        Вихователі ГПД при плануванні своєї роботи керувалися вимогами Національної програми виховання учнів 1-12 класів, яка спрямована на виховання високоосвіченої, національно-свідомої і активної людини, що наділена глибоко громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинним і патріотичним почуттям. Тому протягом року працювали за затвердженим планом виховної роботи, що є складовою частиною загальношкільного плану і включає всі напрямки виховання.

четверг, 23 марта 2017 г.

                    Самопідготовка
 І. Підготовчий етап
1. Психологічна підготовка учнів.
Завдання: оволодіти увагою учнів.
Методи й прийоми: дихальні вправи, точичні самомасажі, використання цікавинок, установки на роботу під музичний супровід. Можна також використати корекційні, розвивальні чи розважальні ігри.
Доцільно виконати вправи, які стимулюють духовні виклики дитини. Порівняти гучне місто і тишу лісу. Запропонувати перенести себе туди. Наголосити на тому, що надмірний шум псує здоров'я, від нього швидко наступає втома. Навчись поважати сусіда справа, сусіда зліва. Пошли їм добро і побажання успіху - отримаєш у відповідь добра й успіху в 4 рази більше! Чому?)
2.   Пригадування по "гарячих слідах"
- Пригадайте, що відбувалося сьогодні на уроках.
Завдання:    формування    навичок    пригадування    за    допомого напруження волі для відтворення необхідних у цей момент знань.
 Методи й прийоми: проблемні, бесіда. Вчитель може поставити навідні запитання. Доцільно згадати всі уроки, які відбулися і що там вивчалося).
-   Оцініть свою роботу на уроці.
Завдання: вчити учнів свідомо і критично ставитись до своїх успіхів. Формувати навички самооцінки власної навчальної діяльності, що підвищує впевненість учня в собі.
Діти аналізують свою діяльність, визначають, чи все на уроці добре зрозуміли. Саме ця робота дозволить учневі обрати свій індивідуальний режим виконання домашнього завдання за ступенем самостійності.
3.   Встановлення регламенту часу на виконання домашнього
завдання.
Завдання: вчити учнів ефективно розподіляти час, відведений на виконання домашнього завдання.
Поставити до відома дітей, що самопідготовка поділяється на дві частини, по 20 хвилин кожна.
Треба привчати учнів керувати часом при виконанні домашнього завдання. Спочатку вчителю необхідно самому прорахувати час, який піде на виконання безпосередньо письмового завдання, подарувати рецепт швидкого виконання - ретельно сплануй кожен крок своєї роботи. Можна попрацювати з різноманітними пам'ятками. Можна придумати самим книгу "Рецепти успіху". Бо ці рецепти будуть створені самими учнями ).
4. Визначення     диференційованої    групи     за     ступенем самостійності.
Завдання: привчати учнів свідомо обирати завдання за ступенем самостійності, реально оцінювати свої можливості.
Краще дітям сісти по рядах,  це дозволить більш організовано надавати допомогу учням, якщо у них виникають питання(знак ?), без перешкод ходити помічнику-консультанту.)
 - працюють самостійно без відповідних інструктажів з будь-чийого боку;
 - проговорили план виконання роботи в парі;
 - учнів інструктує вчитель;
 - учні, що працюють з вчителем.
II.  Інтелектуальна розминка ( "Гімнастика розуму")
Завдання: актуалізувати знання чи мотивувати пізнавальну самостійність.
Різноманітні міні-вікторини, бліц-опитування. Можна запропонувати провести розминку окремим учням . Це підвищує інтерес до самостійної роботи та мотивацію пізнавальної діяльності.
Завдання даного етапу можуть бути спрямовані на повторення необхідних теоритичних положень. Це доцільно робити, коли домашнє завдання важке чи велике за обсягом .
III. Самостійне виконання домашнього завдання.
1. Інструктаж учнів перед виконанням домашнього завдання.
- Що було задано додому?
Завдання: формувати навички раціональної організації праці. (Діти відкривають щоденники і визначаються: що задано,  де знаходиться завдання, відкривають необхідні сторінки підручника).
- Які знання нам потрібно поновити, щоб успішно виконати домашнє завдання?
- Які таблиці, посібники, правила і таке інше допоможуть нам в цьому?
2. Повторення теоретичних положень, понять, алгоритмів.
Завдання: актуалізуючи теоретичні знання, можна запобігти помилок при виконанні завдання.
(Повторення відбувається у кожній диференційованій групі: самостійно, в парах, фронтально, індивідуально ).
 3. Робота з інструкціями до вправи.
- Прочитайте завдання до вправи, обдумайте і задайте питання про те, що вам не зрозуміло.
Завдання: привчати вдумливо вчитуватись у завдання і визначати порядок виконання операцій.
(Діти мають з 'ясувати, що і як треба виконувати. Вихователь акцентує увагу на тому, що питання можна задавати тільки зараз. Якщо у тебе виникнуть питання потім, ти порушиш умову успішної праці для всіх.)
4.  Самостійна робота.
Завдання: привчати працювати самостійно, без втручання зі сторони.
(Учні починають самостійно виконувати завдання у відповідності до обраної програми дій. Вчитель працює індивідуально з окремим учнем, тримає в полі зору роботу учнів, що працюють під контролем вчителя. Слід нагадати дітям про час. Якщо учень виконав роботу, він може вийти чи перейти до ігрового куточку, на килим. Можна запропонувати учневі зафіксувати час, який він витратив на письмову вправу, щоб оцінити себе. Якгцо час вичерпано і з роботою справилась більша частина дітей, слід перейти до перевірки)
5.   Перевірка, корективи, самооцінка.
Завдання: формувати самооцінку.
Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
(Можна запропонувати зразок на дошці з яким звіряються учні: "Я сам себе контролюю, я уважно перечитую кожне слово, звіряю кожну літеру, кожну цифру. Я знайшов у себе помилку і виправив - Я молодець! Виставляю собі на шкалі оцінку за правильність і охайність ".
Доцільно буде використати взаємоперевірку в парах, а помічники консультанти відберуть роботи на виставку).
ІV. Підведення підсумків
Завдання: привчати до рефлексії.
-    Що було найлегшим при виконанні завдання? Чому?
-    Що давалося найважче? Чому?
-    Що ще не до кінця було зрозуміле?
-    Що ти відчував, коли щось не виходило?
-    Що тобі допомогло успішно виконати роботу?
-  Що тобі заважало, чи хто тобі заважав? (Можна порадити тому, хто заважав, надалі не порушувати правила тиші і бути уважним до товаришів).
-   Чи задоволений своєю роботою?
-   Що ти відчував, коли все в тебе вийшло?

четверг, 8 мая 2014 г.

Інструктивно-методичні матеріали

Інструктивно-методичні матеріали
«Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в
групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

І. Загальні положення

Інструктивно-методичні матеріали розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці».
Державна політика з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в галузі освіти базується на ряді принципів, з яких основними є пріоритет життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, повна відповідальність роботодавця, власника або уповноваженого ним органу, керівника загальноосвітнього навчального закладу (далі – навчального закладу) за створення належних, безпечних і здорових умов праці і навчання, запобігання нещасних випадків та професійних захворювань.
Безпечні умови навчання і праці створюються відповідним середовищем, що сприяє зміцненню здоров’я, збереженню життя і не спричиняє травмування учасників навчально-виховного процесу.
Проведення занять у групі продовженого дня повинно відповідати вимогам безпеки відповідно до:
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63;
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня   2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121/9720;
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121;
Державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117;
Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня        1998 року № 348/70, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 800/3240 (далі – Правила пожежної безпеки);
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за           № 93/2533;
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за       № 969/6160 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці).
 
ІІ. Основні вимоги безпеки під час навчально-виховного процесу

Організація і проведення навчально-виховного процесу у групі продовженого дня в початковій та основній школах здійснюється вихователем, учителем іншим працівником навчального закладу (далі - вихователь). Склад групи продовженого дня і прізвище вихователя затверджуються наказом керівника навчального закладу на початку начального року.
Навчальні приміщення (класні кімнати, кабінети) повинні бути  віддалені чи ізольовані від приміщень, що є джерелами шуму, запахів (майстерні, спортивні, актові зали, їдальні, харчоблоки тощо) та об’єктів можливої підвищеної небезпеки для учнів.
Приміщення для відпочинку (сну) учнів 1 класу слід обладнувати в окремій кімнаті (блоці), де відсутні шуми та запахи. Під час сну вихователь має стежити за учнями, котрих розміщують на другому ярусі ліжок, утримуючи в належному стані поручні, паски для їхнього страхування. Тривалість відпочинку (сну) першокласників 1,5 год.
У приміщеннях навчального закладу, зокрема, в класних кімнатах (кабінетах) температура повітря повинна бути 17 – 20 ºС, у спальних приміщеннях – 18 – 20 ºС.
Відповідно до вимог повітряно-теплового режиму класні кімнати (кабінети) слід провітрювати на перервах. Наскрізне провітрювання навчальних приміщень слід здійснювати до початку і після закінчення занять, на великих перервах. Фрамугами та кватирками слід користуватися протягом всього року. Вікна дозволяється відчиняти вихователю або техпрацівникові у приміщеннях лише 1-го поверху. На другому та третьому поверхах можна відкривати лише фрамуги, кватирки.
У разі несправності будь-якого шкільного обладнання, меблів учні мають негайно припинити користування ними, вихователь повинен повідомити про це керівника або завідувача господарською частиною навчального закладу.
Пожежна безпека в групі продовженого дня забезпечується відповідно до Правил пожежної безпеки, зокрема, не дозволяється використовувати джерела відкритого вогню (свічки, гасові лампи та ліхтарі тощо), нестандартні електронагрівальні пристрої з метою опалення класних приміщень, використовувати електроплитки, електрочайники, кип’ятильники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень.
У разі виникнення пожежі вихователь має негайно організовано вивести учнів з приміщення навчального закладу згідно з планом евакуації, повідомити про це адміністрацію  навчального закладу, викликати службу порятунку за відповідним номером телефону. При евакуації вихователю необхідно переглянути усі шафи, столи, де учні могли б заховатися, останнім вийти з приміщення класної кімнати, закривши щільно вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до інших приміщень.
При незначному загорянні слід негайно відключити електроприлади та загасити полум’я первинними засобами пожежегасіння, можна збити полум’я одягом, накрити мокрою тканиною. Таку роботу виконують вихователі, технічні працівники (дорослі). Вогнегасники мають розміщуватися на стендах або пожежних щитах, про місце знаходження яких зазначається у планах евакуації зі шкільного приміщення.
Для практичного застосування правил безпеки під час евакуації необхідно проводити навчальну евакуацію учнів під час проведення Дня цивільного захисту в навчальному закладі.
У класній кімнаті (кабінеті) групи продовженого дня мають бути розміщені правила поведінки учнів на прогулянках, інструкції з пожежної та електробезпеки, правила дорожнього руху тощо.

ІІІ. Організація та безпечне проведення навчально - виховної роботи
з учнями у групі продовженого дня

3.1. Вимоги щодо організації навчально-виховного процесу

Відповідальність за життя і здоров’я учнів під час проведення занять у групі продовженого дня покладається на вихователя, який проводить їх.
Під час проведення занять у групі продовженого дня учням дозволяється перебувати в класних кімнатах, кабінетах, спортзалі, шкільних майстернях лише під наглядом вихователя, користуватися спортінвентарем, займатися на спортивних майданчиках з тренажерним спортивним обладнанням після проведення вихователем інструктажу з безпеки проведення таких занять. Під час проведення спортивних занять учні мають користуватися спортивним одягом та взуттям, що відповідають їхньому розміру.
Учням не дозволяється залишати територію навчального закладу без дозволу вихователя. Це може призвести до небезпечних ситуацій, що спричиняють нещасні випадки.
Одним із видів діяльності учнів у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно – корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а після завершення самопідготовки – участь у заходах емоційно-розвивального характеру (робота в гуртках, ігри, вікторини, підготовка і проведення концертів художньої самодіяльності тощо). Тривалість прогулянки для учнів протягом дня має бути не меншою, ніж 1,5 год.
Під час самопідготовки учні мають дотримуватися правил безпечної поведінки, як під час уроків. Учнів, які виконали завдання самопідготовки раніше інших, слід завантажити іншими видами робіт з навчальної діяльності (за вибором учня).
Для профілактики стомлюваності, зору, зняття напруження та формування правильної постави учнів початкової і основної школи на заняттях (уроках) у групі продовженого  дня слід проводити фізкультпаузи, фізкультхвилинки, гімнастику для очей (через кожні 15 – 20 хв навчальної діяльності протягом заняття).
На перервах учні повинні дотримуватися правил безпеки: не бігати коридорами, не штовхатися, не застосовувати фізичну силу проти товаришів, не влаштовувати бійки, не ображати інших тощо, не сідати на підвіконня, перила східців, елементи системи опалення тощо. Рухатися коридором слід з правого боку, підніматися та спускатися на поверхи приміщення - сходинками праворуч.
Для організації і контролю порядку у другій половині навчального дня (групах продовженого дня) призначається щоденне чергування вихователів згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу.
Учні мають виконувати вказівки вихователя, чергового вихователя (учителя) щодо дотримання правил безпечної поведінки, адекватно реагувати на зауваження та пропозиції дорослих, чергових учнів.
До господарських, технічних приміщень навчального закладу вхід учням  без дозволу вихователя забороняється.
Під час роботи в групі продовженого дня вихователь повинен звертати увагу учнів на вимоги безпеки до об’єктів можливої підвищеної небезпеки на території навчального закладу, перелік яких визначається керівником навчального закладу в плані роботи з цивільного захисту.
Ігри з учнями на території навчального закладу слід проводити, як правило, на ігрових майданчиках, засипаних піском або гравієм, чи ділянках з трав’яним покривом (засіяних невисокою травою).
Не дозволяється стороннім особам відвідувати учнів під час проведення занять без дозволу чергового вихователя (учителя), чергового заступника керівника навчального закладу.
На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати учнів у зручний для батьків час у супроводі дорослих (родичів, старших учнів, інших осіб, які вказані у заяві). Якщо за заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учневі дозволено залишати групу продовженого дня і самостійно прямувати додому після закінчення занять, відповідальність за здоров’я і життя учня несуть батьки (особи, які їх замінюють).
Після закінчення занять у групі продовженого дня учні в супроводі вихователя організовано залишають класну кімнату (кабінет) і приміщення навчального закладу.
Після закінчення занять у групі продовженого дня чи позакласних заходів перебування учнів у приміщенні та на території навчального закладу не дозволяється.

3.2. Вимоги до організації суспільно - корисної праці
та робіт з самообслуговування учнів

Під час проведення занять у групі продовженого дня учні беруть участь у різних видах трудової діяльності навчального закладу. При цьому вони повинні дотримуватися правил безпеки і дбайливо ставитися до шкільного майна.
До трудової діяльності в навчальному закладі відноситься суспільно-корисна праця, самообслуговування та інші види діяльності: утримання в чистоті і порядку класної кімнати (кабінету), спортивних майданчиків, робота на пришкільних ділянках (озеленення, посадка, полив, догляд за рослинами тощо), робота в куточку живої природи, садках, оранжереях, теплицях тощо.
Усі види робіт повинні проводитися з дотриманням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання класних кімнат (кабінетів) лише вологим методом з наступним провітрюванням приміщення. Миття підлоги дозволяється учням лише з 10 років з використанням швабри і гумових рукавичок.
Учні 2 – 4 класів можуть брати участь у прибиранні території навчального закладу, доглядати за квітами, а учні 5 – 9 класів – у генеральному та щоденному прибиранні пришкільної ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати, поливати дерева тощо). Одноразова тривалість роботи із самообслуговування учнів 2 – 4 класів  не повинна перевищувати 30 хв (1 год на тиждень), для учнів 5 – 9 класів – 45 хв (2 год на тиждень). Учні повинні працювати у спеціальному одязі (відповідне взуття, халат чи фартух, головний убір, гумові рукавички).
Перед кожним видом праці вихователь повинен провести інструктаж з безпеки роботи з відповідними інвентарем та пристосуванням.
Учні не допускаються до виконання роботи, що є небезпечною для їхнього життя і здоров’я (робота із значним фізичним навантаженням, миття вікон, використання хімічних речовин для прибирання, очищення даху від снігу, льоду, перенесення скла та виробів з нього, прибирання санітарних кімнат, сходів, спортивних приміщень, догляд за хворими тваринами тощо).


3.3. Вимоги до забезпечення учнів групи продовженого дня питною водою і харчуванням

Для забезпечення учнів питною водою обладнуються питні фонтанчики, автоматичні крани з температурою води не більше + 25º С. Допускається забезпечення класної кімнати (групи) спеціальними ємкостями (пляшками) з питною водою та одноразовими склянками.
Організація харчування учнів у навчальному закладі здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України.
При харчоблоці навчального закладу повинні бути списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують дієтичного харчування.
Вихователь зобов’язаний чітко організовувати харчування учнів згідно з порядком, визначеним відповідним наказом керівника навчального закладу.
Контроль за організацією харчування та правилами поведінки учнів у їдальні здійснює вихователь.

3.4. Вимоги до організації та безпечного проведення
екскурсій, походів, практичної діяльності в довкіллі

Практична діяльність учнів групи продовженого дня у довкіллі здійснюється з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, пізнавальних можливостей, здібностей, інтересів учнів, зі створенням безпечних умов для їхнього життя і здоров’я.
Рішення про можливість проведення прогулянки, екскурсії тощо на відкритому повітрі приймає вихователь.
При спекотній погоді бажано не проводити прогулянки під відкритим сонцем. У таку погоду учні мають знаходитися під тентом чи спеціальним накриттям або в бесідках з покрівлею. Знаходячись на сонці, кожен учень (учениця) має одягнути головний убір.
У дощову, засніжену погоду прогулянки на свіжому повітрі проводяться під накриттям – тентами, у захищеному від вітру та снігу місці.
Для організації та проведення місцевих екскурсій, походів у межах міста, села наказом директора навчального закладу призначається керівник екскурсії (учитель, вихователь), який визначає маршрут екскурсії, готує відповідні документи на її проведення.
Перед проведенням екскурсії керівник повинен ретельно обстежити ту ділянку природного оточення, куди будуть приведені учні, обрати безпечні місця, де відсутні небезпека нападу хижих, отруйних тварин (змій, павукоподібних, багатоніжок тощо); болота, трясовини тощо.
Підготовлену інформацію про місцеву фауну та флору, про можливі зустрічі з небезпечними та хижими тваринами, з отруйними рослинами, грибами під час екскурсії (походу) та способи захисту від них керівник екскурсії має повідомити учасників.
Місце екскурсії та відстань до неї визначається, виходячи з фізичних можливостей учнів. При цьому слід ураховувати особливості дороги і стан погоди.
Перед проведенням екскурсії (походу) слід провести інструктаж з питань безпечної поведінки учнів під час заходу. До організації та проведення практичної діяльності в довкіллі доцільно залучати і батьків.
Під час перевезення учнів до місця екскурсії (походу) за допомогою транспорту (залізничного, автотранспорту, міського електротранспорту тощо) слід користуватися  правилами безпеки, що зазначені в Основних вимогах щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України від       25 травня 2007 року. № 450/167, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за № 614/13881.

3.5. Планування роботи вихователя групи продовженого дня з питань безпеки життєдіяльності

Відповідно до листа Міністерства освіти України від 15 травня 1995 року № 1/9-169 до посадової інструкції вихователя мають вноситися конкретні обов’язки та відповідальність з безпеки життєдіяльності.
До плану роботи вихователь групи продовженого дня включає пункти щодо:
проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життя і здоров’я учнів;
перегляду фільмів про шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, ігроманії з урахуванням вікових особливостей дітей; проведення  бесід, творчих конкурсів, читання науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань, інших питань безпеки життєдіяльності;
організації, підготовки та оформлення матеріалів виставок, стендів з питань безпеки життєдіяльності тощо.
Особливу увагу слід приділити роботі з попередження побутового травматизму, ознайомленню з діями у разі виникнення нещасних випадків у побуті, наданню першої домедичної допомоги потерпілим.
Планування роботи в групі продовженого дня передбачає проведення групових занять, конкурсів, спортивних змагань, стартів та інших культурно-масових заходів, що сприяють зміцненню здоров’я учнів, вчать учнів правил безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу і в побуті.
При організації і проведенні планової роботи в групі продовженого дня слід використовувати навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання, що знайомлять учнів з правилами безпечної поведінки.

3.6. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в групі продовженого дня

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці перед початком навчального року на першому занятті в групі продовженого дня та перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів тощо, а також перед початком канікул вихователь проводить з учнями первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який реєструється в журналі групи продовженого дня відповідно у графах «Короткий запис виховних заходів» або «Час проведення та зміст спортивної години, прогулянок».
Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі нещасного випадку, що трапився під час навчально-виховного процесу.
Цільовий інструктаж проводиться з учнями перед проведенням позакласних, позашкільних заходів (екскурсії, походи, спортивні змагання тощо), суспільно-корисної праці (прибирання територій, приміщень, робота на навчально-дослідних ділянках тощо).
Позаплановий та цільовий інструктажі проводить вихователь, який відповідає за проведення заходу.
Реєстрація позапланового та цільового інструктажів здійснюється у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, що знаходиться в класній кімнаті (кабінеті).
Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед проведенням спортивних ігор, прибиранням території навчального закладу, інших робіт у групі продовженого дня не реєструється у вищезазначеному журналі, запис про проведення такого інструктажу вихователь робить у журналі групи продовженого дня.

Реалізація вихователем вимог безпеки життєдіяльності учнів гарантує їх безпеку навчання у групі продовженого дня.


Положення про ГПД

                                      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                                                   ПОСТАНОВА 
від 5 жовтня 2009 р. N 1121 

Київ 

    Про затвердження Положення
    про групу продовженого дня
    загальноосвітнього навчального закладу 

   Кабінет Міністрів України постановляє: 

    Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається.  

                                                                                           Прем'єр-міністр України
                                                                                                     Ю. ТИМОШЕНКО 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 жовтня 2009 р. N 1121


                                                ПОЛОЖЕННЯ
                                    про групу продовженого дня
                        загальноосвітнього навчального закладу 

1. Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності (далі - група продовженого дня). 
2. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується Конституцією і законами України, статутом загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим Положенням. 
3. Група продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності - за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не заборонених законодавством. 
4. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад державної та комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30). 
5. Основними завданнями групи продовженого дня є: 
- організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках; 
- створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; 
- організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів; 
- організація дозвілля учнів; 
- формування в учнів ціннісних орієнтацій; 
-  здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх  
   психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя; 
   виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці; 

- надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів. 
6. Учасниками навчально-виховного процесу групи продовженого дня є керівник загальноосвітнього навчального закладу, учні, вихователь та інші педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ і організацій, які мають педагогічну освіту. 
Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", статутом загальноосвітнього навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням. 
7. Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а приватної форми власності - за погодженням із засновником (власником). 
8. Група продовженого дня утворюється за наявності: 
- необхідної навчально-матеріальної бази; 
- умов для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу; 
- умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. 
9. Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється згідно з наказами МОН. 
10. Рішення про зменшення чисельності учнів групи продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування. 
11. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з питань організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим Положенням. 
12. Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня. 
13. Група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп. 
Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу. 
14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати: 
1) організацію: 
- прогулянки тривалістю не менш як одна година 30 хвилин (для учнів перших - четвертих класів); 
- харчування тривалістю не менш як 30 хвилин; 
- суспільно-корисної праці; 
- денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна година 30 хвилин; 
2) виконання домашніх завдань для учнів другого класу тривалістю 45 хвилин, третього класу - одна година 10 хвилин, четвертого класу - одна година 30 хвилин, п'ятого - шостого класів - дві години 30 хвилин, для учнів сьомого класу - три години; 
3) проведення: 
- спортивно-оздоровчих занять для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів - 40 хвилин, для учнів п'ятого - сьомого класів - 45 хвилин; 

занять у гуртках, секціях, екскурсій. 
15. Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.
16. Для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація загальноосвітнього навчального закладу облаштовує відповідне приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм. 
17. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня. 
18. План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником керівника загальноосвітнього навчального закладу і затверджується керівником такого закладу. 
19. Планування навчально-виховного процесу групи продовженого дня, подання статистичних звітів здійснюються відповідно до наказів МОН. 
20. Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства. 
21. Для організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня на належному рівні керівник загальноосвітнього навчального закладу: 
- створює умови для охорони життя і здоров'я учнів, організації їх харчування і відпочинку;
- несе відповідальність та здійснює контроль за харчуванням учнів групи продовженого дня, додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, медичним обслуговуванням, організацією навчально-виховного процесу групи продовженого дня; 
- затверджує режим роботи групи продовженого дня, план роботи вихователя, графік харчування учнів. 
22. Норми та порядок організації харчування учнів групи продовженого дня встановлюються відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3107), та наказів МОН. 
23. Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу та закладу охорони здоров'я в установленому порядку. 
24. Контроль за охороною здоров'я учнів групи продовженого дня здійснюють органи охорони здоров'я.


Нормативна база вихователям ГПД

Загальні документи:
«Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» (постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121)
Нормативно-правові документи

Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи
повного дня  і груп продовженого дня

Лист Міністерства освіти і науки Українивід 27.06.2001р.  №1/9-245

Багаторічна педагогічна практика підтвердила важливість роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня (далі – школи повного дня)і груп продовженого дня, зокрема у розв’язанні такого важливого питання, як отримання загальної середньої освіти. В школах повного дня і групах продовженого дня відкриваються широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань, в усуненні прогалин у знаннях, створюються сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення позакласної, позаурочної роботи. З попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Враховуючи можливість виконуваних завдань школами повного дня і групами продовженого дня, з метою належної організації їх роботи та на виконання п.5 ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту» Міністерство освіти і науки України роз’яснює. Школи повного дня і групи продовженого дня створюються за наявності необхідної матеріально-технічної бази і за умови, що їх організація не призведе до збільшення змінності занять у загальноосвітніх навчальних закладах. Групи продовженого дня можуть комплектуватися з учнів одного класу, а також двох або кількох. Зарахування дітей до школи повного дня або групи продовженого дня проводиться за наказом директора загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви на зарахування дітей до школи повного дня або групи продовженого дня приймаються. як правило, до 5 вересня поточного навчального року. Відрахування учнів зі шкіл повного дня та груп продовженого дня проводиться за наказом директора  на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють. Для роботи груп продовженого дня використовуються навчальні кабінети, спортивний і актовий зали, бібліотека, читальний зал та інші навчальні приміщення. Порядок їх використання і відповідальність за збереження обладнання встановлюється директором загальноосвітнього навчального закладу. Режим дня  у школах повного дня і групах продовженого дня розробляється у відповідності до державних санітарних правил і норм утримання, устаткування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, розглядається радою навчального закладу і затверджується наказом директора школи. Директор загальноосвітнього навчального закладу несе відповідальність за створення необхідних умов для роботи груп продовженого дня і загальну організацію навчально-виховного процесу в них та забезпечує охорону життя і здоров’я дітей. Заступник директора з виховної роботи у тісній взаємодії з педагогом-організатором та психологом (соціальним педагогом) організовує позашкільну та позакласну роботу з вихованцями груп, надає методичну допомогу вихователям, залучає представників установ, організацій, громадськість до виховної роботи з дітьми. Вихователь групи продовженого дня відповідає за стан і організацію навчально-виховного процесу в закріпленій групі, забезпечує охорону життя та здоров’я дітей, веде журнал групи продовженого дня. Режим роботи вихователів встановлюється директором загальноосвітнього навчального закладу відповідно до режиму роботи загальноосвітньої школи. Для учнів шкіл повного дня і груп продовженого дня може організовуватися гаряче харчування, відповідно до встановлених норм, як за кошти бюджету, так і за кошти батьків.

Заступник міністра В.О.Огнев’юк       Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчального - виховного процессу  (витяг)
Затверджено
постановою Головного державного
санітарного лікаря України
14.08.2002р. №63
9. Організація навчально-виховного процесу
9.19. У групах продовженого дня тривалість прогулянки для школярів повинна бути не меншою, ніж 1,5 години протягом дня. Для першокласників. Які відвідують групу продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон). Самопідготовку учнів слід розпочинати з 16-ї години. Тривалість самопідготовки визначається класом навчання відповідно до пункту 9.9.
9.9. При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід враховувати індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги. У 1-му класі домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1година 10 хвилин; у 4-му класі - 1година 30 хвилин. У 2 –4-х класах не рекомендується давати домашні завдання на вихідні і святкові дні). Підручники та навчальні посібники учнів першого класу рекомендується зберігати у класі.
 Дозволяється використовувати підручники та навчально-дидактичні посібники для учнів 1-12 класів, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та дозвіл Міністерства охорони здоров’я України.
Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групі продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки ( прогулянки, рухливі й спортивні ігри, суспільно корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а по завершенні самопідготовки – участь у заходах емоційно-розвивального характеру ( заняття в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності, вікторин тощо)
Учні зараховуються до групи продовженого дня за згодою батьків або осіб . які їх замінюють. На підставі заяви батьків ( осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час.

Головний державний санітарний лікар                   О.О.БобильоваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
   Н А К А З 
N 128 від 20.02.2002                                                                                  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 березня 2002 р. за N 229/6517
      Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних  навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572 від 09.10.2002).
На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну  освіту" та  статті  14 Закону України "Про загальну середню освіту"
  Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити   Нормативи   наповнюваності   груп  дошкільних навчальних  закладів  (ясел-садків)  компенсуючого  типу,   класів спеціальних    загальноосвітніх   шкіл   (шкіл-інтернатів),   груп подовженого  дня  і  виховних  груп  загальноосвітніх   навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з додатками 1 та 2.
2. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства освіти України  від  10.09.97  N  341   "Про нормативи граничної наповнюваності класів,  груп, гуртків і нормативи поділу класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти", зареєстрований у  Міністерстві   юстиції   України   06.10.97   за N 453/2257.
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на заступників Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.
  Державний секретар                                               В.О.Зайчук

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128
       Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних  закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),  груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів

           Показники       
Наповнюваність  не повинна   перевищувати
7. Групи подовженого дня
30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. N 1121
ПОЛОЖЕННЯ
про групу продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу

     1. Це Положення встановлює порядок утворення,  комплектування  та організації навчально-виховного процесу групи продовженого  дня загальноосвітнього  навчального закладу незалежно від типу і форми  власності (далі - група продовженого дня).
     2. Під  час  організації  навчально-виховного  процесу  групи продовженого  дня  загальноосвітній  навчальний  заклад  керується Конституцією   і   законами   України,   статутом загальноосвітнього   навчального  закладу,  наказами  МОН  та  цим  Положенням.
    3. Група   продовженого  дня  загальноосвітнього  навчального закладу державної та комунальної  форми  власності  функціонує  за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності -за рахунок  коштів  засновника  (власника)  та  інших  джерел,  не заборонених законодавством.
     4. Під  час  організації  навчально-виховного  процесу  групи продовженого  дня загально-освітній навчальний заклад державної та комунальної форми власності може надавати платні  освітні  послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися   державними   навчальними   закладами,    затвердженим постановою Кабінету  Міністрів  України від 20 січня 1997 р.  N 3 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).
   5. Основними завданнями групи продовженого дня є:
  організація самостійної   роботи   учнів  із  закріплення  та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;
    створення сприятливих   умов   для   формування   учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
 організація індивідуальної,  групової та  колективної  роботи учнів;
     організація дозвілля учнів;
 формування в учнів ціннісних орієнтацій;
  здійснення заходів,  спрямованих  на  збереження та зміцнення здоров'я учнів,  на їх психічний  та  фізичний  розвиток,  набуття навичок здорового способу життя;
     виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;
    надання допомоги  батькам  або  особам,  які їх замінюють,  у вихованні учнів.
   6. Учасниками навчально-виховного процесу групи  продовженого дня  є  керівник  загальноосвітнього  навчального  закладу,  учні, вихователь та інші педагогічні працівники,  батьки або особи,  які їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ і організацій, які мають педагогічну освіту.
   Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються   Законами  України  "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту"),  статутом загальноосвітнього  навчального  закладу,  правилами  внутрішнього трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням.
  7. Рішення    про    утворення    групи    продовженого   дня загальноосвітнього навчального закладу  державної  та  комунальної форми  власності  приймає  його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом  місцевого  самоврядування,  а приватної   форми   власності  -  за  погодженням  із  засновником (власником).
     8. Група  продовженого   дня   утворюється за   наявності:
     необхідної навчально- матеріальної бази;
     умов для   організації   денного  відпочинку  (сну)  в  групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;
    умов для  організації  харчування  відповідно  до   Державних санітарних.  правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
   9. Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється  згідно з наказами МОН.
   10. Рішення    про    зменшення   чисельності   учнів   групи продовженого дня приймає керівник  загальноосвітнього  навчального закладу  за  погодженням  з  місцевим  органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.
  11. Відносини  між  загальноосвітнім  навчальним  закладом  і батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,  з питань організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим Положенням.
    12. Зарахування  учнів  до   групи  продовженого  дня  та  їх відрахування   здійснюються    згідно    з    наказом    керівника загальноосвітнього  навчального  закладу  на  підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
   Заяви про  зарахування  учнів  до  групи   продовженого   дня приймаються на  початку кожного навчального року,  як правило,  до 5 вересня.
     13. Група  продовженого  дня  може  комплектуватися  з  учнів одного  класу,  кількох  класів (зокрема,  перших або других,  або третіх), кількох різних класів,  але не більш як чотирьох  вікових груп.
    Режим роботи  групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних  санітарних  правил  і  норм  улаштування,  утримання загальноосвітніх     навчальних     закладів     та    організації навчально-виховного  процесу,  ухвалюється  педагогічною  радою  і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.
  14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:
  1) організацію:
     прогулянки тривалістю  не  менш як одна година 30 хвилин (для учнів перших - четвертих класів);
  харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
    суспільно-корисної праці;
     денного відпочинку   (сну)   в   групі   продовженого    дня, сформованої  з  учнів  першого  класу,  тривалістю не менш як одна година 30 хвилин;
     2) виконання  домашніх  завдань  для  учнів   другого   классу тривалістю  45  хвилин,  третього  класу  - одна година 10 хвилин, четвертого класу -  одна  година  30  хвилин,  п'ятого  -  шостого класів -  дві  години  30 хвилин,  для  учнів сьомого класу – три години;
     3) проведення:
     спортивно-оздоровчих занять   для   учнів    першого    классу тривалістю не  менш  як  35 хвилин,  другого - четвертого класів - 40 хвилин, для учнів п'ятого - сьомого класів - 45 хвилин;
  занять у гуртках, секціях, екскурсій.
   15. Тривалість перебування учнів  у  групі  продовженого  дня становить  шість  годин на день,  а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.
   16. Для  організації  денного  відпочинку   (сну)   в   групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація загальноосвітнього  навчального  закладу   облаштовує   відповідне приміщення  з  додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки,  санітарно-гігієнічних та  державних будівельних правил та норм.
     17. Відповідальність  за  збереження  навчального  обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.
 18. План    роботи    вихователя   групи   продовженого   дня погоджується   із   заступником    керівника    загальноосвітнього навчального закладу і затверджується керівником такого закладу.
     19. Планування навчально-виховного процесу групи продовженого дня,  подання  статистичних  звітів  здійснюються  відповідно   до наказів МОН.
   20. Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства.
  21. Для   організації   навчально-виховного   процесу   групи продовженого  дня  на  належному рівні керівник загальноосвітнього навчального закладу:
     створює умови для охорони життя і здоров'я учнів, організації їх харчування і відпочинку;
     несе відповідальність  та  здійснює  контроль  за харчуванням учнів групи продовженого дня,  додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних     правил  та норм,   медичним обслуговуванням,  організацією навчально-виховного  процесу  групи продовженого дня;
  затверджує режим  роботи групи продовженого дня,  план роботи вихователя, графік харчування учнів.
     22. Норми  та  порядок  організації  харчування  учнів  групи продовженого дня встановлюються відповідно до  норм  харчування  у навчальних   та   оздоровчих   закладах,  затверджених  постановою Кабінету Міністрів  України  від  22  листопада  2004  р.  N  1591 (Офіційний  вісник  України,  2004  р.,  N  47, ст. 3107), та наказів МОН.
   23. Медичне   обслуговування  учнів  групи  продовженого  дня здійснюється медичним працівником  загальноосвітнього  навчального закладу та закладу охорони здоров'я в установленому порядку.
  24. Контроль  за  охороною  здоров'я учнів групи продовженого дня здійснюють органи охорони здоров'я.